Fingrid innovaatiokilpailu / Temperature

Langaton lämpötilamittaus

Wireless temperature measurement

Osallistumislomake

Participation form

Mitä/minkälaista ratkaisua ehdotatte?

Which/what kind of solution do you propose?

Mikä on idean Fingridille tuoma lisäarvo?

What is the added value to Fingrid?

Miten idea/ratkaisu toimii? Mikä on sen uutuusarvo?

How does the idea/solution work? How is it innovative/novel?

Onko idea/ratkaisu teknisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa? Millä aikataululla?

Is the idea/solution feasible? On which time frame?

Mikä on yrityksenne/tiimin tausta? Onko ideaa/ratkaisua pilotoitu?

What is the background of the applying team? Has the idea/solution been piloted before?


Nimi / Name *

Titteli / Title

Organisaatio / Organization *

Puhelinnumero / Phone number *

E-mail *

www